Στο γραφείο Συμβούλων Εκπαίδευσης Admitted! γνωρίζουμε, αναλύουμε, και κατανοούμε τις επιθυμίες, τις ανάγκες, τους προβληματισμούς, και τις δυσκολίες του κάθε υποψήφιου, σε όλα τα επίπεδα σπουδών και προσφέρουμε μέσω πλήρως εξατομικευμένων υπηρεσιών, την εκ των έσω γνώση του συστήματος επιλογής υποψηφίων φοιτητών για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων, αλλά και τη γνώση μας γύρω από την αγορά εκπαίδευσης ώστε ο υποψήφιος να επιλέξει τα καταλληλότερα πανεπιστήμια για τις αιτήσεις του.

Επίσης, έχοντας πάντα ως στόχο την επιτυχία και την επίτευξη των στόχων όλων των υποψήφιων φοιτητών, έχουμε συνάψει συμφωνίες αντιπροσώπευσης με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία εξειδικεύονται σε διάφορους τομείς και περιμένουν να γνωρίσουν ικανούς υποψήφιους που εμείς θα τους προτείνουμε. Δείτε στη σχετική ενότητα τα πανεπιστήμια που αντιπροσωπεύουμε.