Αποστολή:
Αποστολή της Admitted! – Education Advisors and Agents είναι η παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης, έχοντας πάντα ως γνώμονα την επιτυχία των υποψηφίων.

Όραμα:
Όραμα της Admitted! – Education Advisors and Agents είναι να αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς στον τομέα της εκπαίδευσης, τόσο για υποψήφιους φοιτητές, όσο και για επιχειρήσεις και ακαδημαϊκά ιδρύματα, αποτελώντας επιλογή εμπιστοσύνης για την επίτευξη των στόχων όλων των προαναφερθέντων ομάδων.

Αξίες:
• Επαγγελματισμός και Υπευθυνότητα
Αντιμετωπίζουμε με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα κάθε περίπτωση, εξετάζοντας όλες τις δυνατές επιλογές, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα, τα οποία υποδεικνύουν η οργάνωσή μας και η εμπειρία μας στο χώρο.
• Επικοινωνία και Προσωποποιημένες υπηρεσίες
Η διαρκής επικοινωνία, η αμεσότητα, η ειλικρίνεια, οι προσωποποιημένες υπηρεσίες, και το φιλικό και άμεσο περιβάλλον αποτελούν τη βάση κάθε συνεργασίας για εμάς.
• Σεβασμός
Σεβασμός στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε υποψήφιου, στην ατομικότητα του, στους στόχους και τα όνειρά του. Σεβασμός στη διαφορετικότητα, στους στόχους, στα ιδιαίτερα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά του κάθε ακαδημαϊκού ιδρύματος, στην επένδυσή του και στην εμπιστοσύνη του.